ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ 
 

ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ॥                           ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥                           ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥                           ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥                           ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲੁ ॥                           ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਦਿਸਹਿ ਜੁਗ ਮਾਹੀ ॥                           ਕਰ ਹਰਿ ਕਰਮ ਸ੍ਰਵਨਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥                           ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥                           ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਜਿ ਸੁਨਤੇ ਹਰਿ ਕਥਾ ॥

 Waheguru The only website, where you can enjoy english explanation (katha) of the Daily Hukamnama of Sri Guru Granth Sahib Ji from Sri Darbar Sahib Amritsar Waheguru

Home

Today's Hukamnama

English Katha

Punjabi Katha

 Hindi Katha

Nitnem

Sukhmani Sahib

Kirtan

Contact

 Our Mission 

English is the language of this age of science. Today, most of the Sikh young children don't understand Punjabi and as a result Gurbani at all.

It is our humble effort to spread the word of Gurbani through many languages whether it is English, Punjabi, Hindi or any other language, because it is our strong belief that language is just a glass through which Amrit of Gurbani is supposed to be enjoyed.

 
Let's enjoy Gurbani katha in different languages.


Keeping in mind that it is very hard to translate the spirit of the words, we strongly recommend that every Sikh should learn reading, writing and speaking Punjabi. 
 

Very soon, we will be bringing Gurbani katha by great Sikh scholars.

We welcome your suggestions

 "They can not be called real husband and wife, who just stay together under one roof"
- Guru Amardas Ji


"Marriage is not a union of two bodies, rather it is the union of two souls."

Don't you want your married life happy, cheerful and exemplary for others?

But how can you do that?

Listen to our highly demanded inspirational CD, Guru's word dampened in spiritual love which is a perfect Wedding Gift for you and for your loved ones. Most of the people present this CD as a Wedding Gift to their guests.

To buy CDs click here


Special note

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Do you want Prof. Sarbjeet Singh Gobindpuri (World renowned inspirational speaker, who specializes in addressing the English, Punjabi and Hindi speaking public) to personally attend your wedding and address the Sangat to make your wedding a really unforgettable and lasting forever?

Call the number on your right to contact Prof. Sarbjeet Singh Gobindpuri.
 
 

Prof. Sarbjeet Singh 'Gobindpuri' from New York is a very well known lecturer in Sikhism. He has represented Sikhism in many interfaith meetings in the UN.

It is a golden page in the Sikh history when, for the first time Guru Nanak's birthday was celebrated in the white house in December 2009. He was chosen to perform ardas (in English) at that prestigious moment.

He explains Gurbani in English as well he does in Punjabi or Hindi.
 

He is an ex-honorary professor of GGM College, Ludhiana. 

He has traveled around the world to spread the word of Gurbani.

Mar 01 to every Monday to Friday, You can listen him live at Radio Chrdi Kala Fremont from 7.00am to 8.30am for Program Gurbani Vichar.

He is the In-charge of

 program Gurbani Vichar of Radio Chrdi Kala.  Pl. visit www.RadioChardiKala.com

You can call him at
Ph. : 646-464-1818

 humblesinghsahib@yahoo.com

 
sam gurgis counter
website counter