ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ 
 

ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ॥                           ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥                           ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥                           ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥                           ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲੁ ॥                           ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਦਿਸਹਿ ਜੁਗ ਮਾਹੀ ॥                           ਕਰ ਹਰਿ ਕਰਮ ਸ੍ਰਵਨਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥                           ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥                           ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਜਿ ਸੁਨਤੇ ਹਰਿ ਕਥਾ ॥

  Do you want to help us in this
noble cause?
Click here

Home

Audio Books

English Katha

Punjabi Katha

 Hindi Katha

Nitnem

Sukhmani Sahib

Kirtan

Contact

Bhaana?

Guru Arjan dev, the fifth Master was made to sit on hot burning plates, in the boiling water and hot burning sand was poured onto his skull, by the order of Mughal emperor Jahangir under the charges of preaching equality and brotherhood. But Guru remained calm singing "Tera Keea Meetha Laagai" means  "Thy will is sweet" that is the real live example of the Bhaana.

Our Mission

English is the language of this age of science. Today, most of the Sikh young children don't understand Punjabi and as a result Gurbani at all. 
It is our humble effort to spread the word of Gurbani through many languages whether it is English, Punjabi, Hindi or any other language, because it is our strong belief that language is just a glass through which Amrit of Gurbani is supposed to be enjoyed.
  
Let's enjoy Gurbani katha in different languages.

Keeping in mind that it is very hard to translate the spirit of the words, we strongly recommend that every Sikh should learn reading, writing and speaking Punjabi.  

Very soon, we will be bringing Gurbani katha by great Sikh scholars with a glance at their great lives. 

We welcome your suggestions

 

 

 

If you dont see video here, dont worry, it is an audio file. Enjoy the katha without video

 We are bringing the explanation (katha in English) of the Hukamnama of Sri Guru Granth Sahib Ji, from different Gurdwaras. Today's program is based upon the Hukamnama from Sri Darbar Sahib Amritsar.

To listen the Katha of the Hukamnama, Pl. press the Today's Hukamnama button on the left.

 
 

Prof. Sarbjeet Singh 'Gobindpuri' from New York is a very well known lecturer in Sikhism. He has represented Sikhism in many interfaith meetings in the UN.

It is a golden page in the Sikh history when, for the first time Guru Nanak's birthday was celebrated in the white house in December 2009. He was chosen to perform Ardas (in English) at that prestigious moment.

He explains Gurbani in English as well he does in Punjabi or Hindi.
 

He is an ex-honorary professor of GGM College, Ludhiana. 

He has traveled around the world to spread the word of Gurbani.


You can call him at
Ph. : 646-464-1818

 humblesinghsahib@yahoo.com

 
sam gurgis counter
website counter